Combat T

It is designed for pilots who want to expand their ability to fly 
faster and further with the light tricycle.


  • Technical information

  • Rozložená plocha 12,8 m
  • Rozpätie 10,0 m
  • Kĺzavosť 7,8
  • Uhol nosa 130 stup.
  • Zbalená dĺžka 4,0/5,6 m
  • Maximálne zaťaženie 155 kg
  • Min. rýchlosť 35 Km/h
  • Max. rýchlosť 85 Km/h