After 10 years of preparation and testing in Topoľčany, they produce a unique flying machine GYROCOPTER

Are you interested in Gyrocopter, get ready 98 000 eur.

V Topoľčanoch po 10 rokoch príprav a skúšok vyrábajú jedinečný lietajúci stroj